- - - - . - - | Facebook | Twitter | GPlus |

Membaca huruf yang berantakan

Membaca huruf yang berantakan

Murenut sautu pelneitian di Uinervtisas Cmabridge, utruan hruuf dlaam ktaa tiadk penitng. Ckuup huurf petrama dan trekahhir ynag ada pdaa tepmatyna. Siasyna bsia dtiluis bernataakn, teatp ktia daapt mebmacayna. Ini dsieabbkan kaerna oatk ktia tdiak m…ebmcaa huurf per hruuf, nmaun ktaa per ktaa.
Laur bisaa kan?
Sdaar aatu ngagk klaian brau sjaa mambcea dgnaen tiluasn ynag batrenakan.
Bsia jgua kan???

 
Layanan untuk Anda: Cerita dari Ayuna Kusuma | AYUNA Duwur | dari Ayuna | Lihat dalam Versi Seluler